Filtre de recerca
Etiquetes
Etiquetes
Vés enrere

FCC prossegueix amb la seva política de sanejament d’actius durant el primer trimestre de l’any

06/05/2013

FCC prossegueix amb la seva política de sanejament d’actius durant el primer trimestre de l’any

  • Els ajustos a Alpine i a FCC Energía, pels canvis reguladors en renovables, donen un resultat net atribuïble negatiu de 140 milions d'euros
  • La cartera de contractació augmenta un 3,4% fins als 34.716 milions, la qual cosa equival a més de tres anys i mig de facturació
FCC prossegueix amb la seva política de sanejament d’actius durant el primer trimestre de l’any

FCC prossegueix amb la seva política de sanejament iniciada al tancament de l'exercici de l’any passat. Durant el primer trimestre, els ajustos en la seva filial de construcció per a l’Europa central i de l'Est, Alpine, i els realitzats com a conseqüència dels canvis reguladors en l'activitat d'energies renovables, han provocat un resultat net atribuïble negatiu de 140 milions d'euros davant dels 16,6 milions de beneficis del mateix període de 2012.

Aquest resultat net atribuïble negatiu ha estat marcat per les pèrdues netes de 112,3 milions d'euros comptabilitzades en l'àrea de FCC Energía com a conseqüència dels canvis reguladors i després de fer un ajust del valor de la seva cartera d'actius renovables per un import de 158,9 milions d'euros.

Per la seva banda, els sanejaments d'Alpine han provocat un resultat brut d'explotació (Ebitda) negatiu de 140,4 milions d'euros en la filial de construcció per a l’Europa central i de l'Est. Si a això s'uneix la caiguda dels volums d'activitat en les àrees de Construcció i Ciment a Espanya, l'Ebitda del Grup dóna un saldo negatiu de 34 milions d'euros davant dels 236 milions del primer trimestre de 2012.

En un trimestre marcat per la forta caiguda de l'activitat econòmica en general i de la construcció en particular, destaca l'augment de la seva cartera de contractació en un 3,4% fins als 34.716 milions d'euros. Aquesta evolució positiva es basa fonamentalment en els nous contractes obtinguts per la filial de gestió de l'aigua, Aqualia. Amb això, la cartera de les activitats de Serveis Mediambientals i Aigua representa ja el 74,4% del total fins als 26.324 milions davant del 25,6% restant de Construcció. Els 34.716 milions de cartera contractada representen més de tres anys i mig d'activitat per al Grup.

Els ingressos del primer trimestre arriben als 1.984 milions d'euros, la qual cosa comporta un descens del 18,5% respecte del mateix període de 2012. Aquesta caiguda d'ingressos es deu fonamentalment a la reordenació estratègica i de mercats iniciada a Alpine el 2012 i a l’efecte de la menor inversió pública en infraestructures a Espanya. Al nostre país, els ingressos es redueixen un 17,4%, fins als 931,7 milions d'euros mentre que els ingressos internacionals es contreuen un 19,5%.

El deute financer net el 30 de març es xifra en 7.254 milions d'euros, la qual cosa comporta un augment de 166 milions respecte del tancament de 2012, un 2,3% més. Aquesta variació té com a principal component la disminució de resultats operatius ja comentats, especialment a Alpine, juntament amb l'augment estacional del capital circulant produït en l'àrea de Construcció per 153 milions d'euros. Els dos factors han estat mitigats per la reducció de deute bancari per 150 milions d'euros acordada a finals de març amb motiu de la reestructuració financera d'Alpine.

Fites del trimestre

Aqualia guanya contractes per més de 1.100 milions d’euros. La filial per a la gestió de l'aigua de FCC, Aqualia, ha guanyat contractes durant el primer trimestre per una quantia superior als 1.100 milions d'euros. Entre els més destacats hi ha l'adjudicat per l'Ajuntament de Jerez de la Frontera (Cadis) per als pròxims 25 anys, que aporta una cartera de negoci propera als 900 milions d'euros. A aquest contracte, se n'hi afegeixen altres de nous o ampliats fa poc a Madrid, Àvila, Oviedo, Girona, Cantàbria, Lleó, Biscaia, Guipúscoa i Pontevedra, entre altres, per un valor de més de 200 milions d'euros.

FCC entra al Perú amb obres per un import proper als 200 milions d'euros. La construcció del port del Callao, a Lima (per un import d'uns 165 milions d'euros) i la millora del complex esportiu de Trujillo (32 milions d'euros) són els dos primers contractes del Grup de Serveis Ciutadans al país andí. El port del Callao és el primer port del Perú i un dels més grans del Pacífic a Sud-amèrica.

Permuta i venda d'actius a Ciment. Al febrer, Cementos Portland Valderrivas (CPV) va arribar a un acord amb CRH per intercanviar la participació del 26,38% que aquesta mantenia en el capital de Corporación Uniland pel 98,75% de CPV a Cementos Lemona. Amb aquesta operació CPV aconsegueix el 100% del capital de Corporación Uniland. Addicionalment les parts van acordar la compravenda de la terminal de ciment d'Ipswich al Regne Unit per 22,1 milions d'euros, fins aleshores propietat de CPV.

Refinançament del deute bancari a Alpine. A finals de març Alpine va acordar amb més de 50 entitats financeres el refinançament de la totalitat del seu deute bancari durant dos anys. Aquest acord inclou una quitació de 150 milions d'euros i comporta el suport de les entitats financeres en l'execució del pla de negoci de la filial austríaca.


  PRINCIPALS MAGNITUDS (milions d’euros)

  1r Trim. 1r Trim. 2012 Var.%
Import net de la xifra de negoci (INXN) 1.984,1 2.435,5

-18,5%

Benefici brut d’explotació (EBITDA) (34,0) 236,9 -114,4%
Benefici atribuït a societat dominant (140,2) 16,6

N/A

Total deute financer 7.254,2 7.087,7 +2,3
Cartera 34.715,9 33.576 +3,4%

 

 

 IMG 2 NP FCC prosigue con su política de saneamiento de activos en el primer trimestre del año

 % Ingressos per àrees geogràfiques
Est d’Europa 7,5% Regne Unit 9,1%
Àustria i Alemanya 16,7% Resta d’Europa 5,7%
Espanya 47,0% Amèrica i altres 14,0%