Filtre de recerca
Etiquetes
Etiquetes
Vés enrere

FCC realitza un fort ajust en els seus comptes de 2012 i llança un nou pla estratègic

27/02/2013

FCC realitza un fort ajust en els seus comptes de 2012 i llança un nou pla estratègic

  • Els sanejaments extraordinaris en diverses activitats del Grup provoquen un resultat negatiu de 1.028 milions
  • La concentració en els negocis estratègics (serveis mediambientals, infraestructures i aigua), la reducció del deute i el redimensionament del grup, claus de la nova etapa
FCC realitza un fort ajust en els seus comptes de 2012 i llança un nou pla estratègic

Els comptes consolidats del grup FCC el 2012 es caracteritzen pel fort sanejament de caràcter extraordinari realitzat en els actius com a conseqüència de l'impacte de la crisi en algunes de les seves àrees d'activitat. L'exercici s'ha tancat amb un resultat negatiu de 1.028 milions d'euros. Aquests resultats marquen el final d'una etapa i l'inici d'una nova fase, els eixos de gestió de la qual es desgranen en un nou pla estratègic.

El vicepresident i conseller delegat de FCC, Juan Béjar, avançarà demà en la presentació als analistes els eixos bàsics d'aquest pla: la concentració en els negocis estratègics (serveis mediambientals, infraestructures i aigua), una reducció molt significativa de l'endeutament, l'ajust del grup a les noves condicions dels mercats en els quals opera i la recuperació d'un resultat operatiu recurrent que asseguri un retorn estable per als accionistes. “Durem a terme un gran esforç de reorientació i ajust per tornar a posar en valor les fortaleses històriques del grup FCC”, assenyala Béjar.

Els ajustos i sanejaments comptables i les provisions per reestructuració aplicats a l'exercici de 2012 sumen 1.146 milions d'euros. D'aquests, 300 milions d'euros corresponen a pèrdues operatives en les activitats de construcció al centre i a l'est d'Europa, agrupades en Alpine.

La reorientació estratègica i la sortida de certs mercats de les àrees de Construcció i Ciment, juntament amb altres pèrdues no recurrents, motiven unes provisions de reestructuració per valor de 204 milions. A més, les pèrdues per sanejament en societats que consoliden per posada en equivalència (Realia i Globalvía) i discontinuades (FCC Energía) han comportat 372 milions. Finalment, uns altres 352 milions d'euros corresponen a la reducció del fons de comerç en diverses societats.

Els ingressos consolidats d’11.152 milions d'euros reflecteixen l'efecte comentat de reordenació i sortida iniciada de certs mercats de l'àrea de Construcció al centre i a l'est d'Europa, unit a la menor activitat domèstica. Excloent els ingressos de l'àrea afectada pels ajustos, el creixement internacional arriba al 8,4% a les àrees de Medi Ambient, Ciment i Versia.

 

Fortalesa dels Serveis Mediambientals

El resultat brut d'explotació (Ebitda) arriba als 753 milions d'euros en l'exercici, la qual cosa comporta un descens del 40% respecte del mateix període de 2011, principalment a causa de l'impacte dels 300 milions d'euros que procedeixen d'Alpine i que són deguts a les pèrdues i provisions excepcionals operatives pel tancament i sortida progressiva de certs contractes i mercats, fonamentalment a l'est d'Europa.

Si es deduís l'efecte net de sanejament a Alpine, el resultat brut d'explotació del grup FCC hauria arribat als 971 milions d'euros, un descens del 22,7% que està relacionat amb la debilitat en la demanda de Construcció i Ciment a Espanya, tot i que aquesta última àrea no recull encara l'efecte positiu del pla de reestructuració operativa posat en marxa durant la segona meitat de l'any.

També és destacable la creixent rellevància de l'àrea de Serveis Mediambientals, el pes relatiu de la qual en el resultat operatiu s'eleva extraordinàriament, encara que això es deu a la situació de pèrdues no recurrents en construcció. L'Ebitda d'aquesta àrea (683 milions d'euros) mostra una gran consistència.

Finalment, l'endeutament financer també ha estat afectat per l'efecte puntual de la reestructuració realitzada, amb un augment anual de 494 milions d'euros, fins als 7.087 milions d'euros el 31 de desembre passat.

La cartera del grup amb prou feines es va reduir un 2,9%. Els gairebé 25.000 milions contractats equivalen a dos anys i mig de facturació.

PRINCIPALS MAGNITUDS (milions d’euros)

 
2012
2011
Var.%
Import net de la xifra de negoci (INXN)
11.152
11.896
-6,3
Benefici brut d’explotació (EBITDA)
753
1.256
-40,0
Benefici atribuït a societat dominant
(1.028)
108
---
Total deute financer
7.087
6.593
+7,5
Cartera
24.980
25.719
-2,9