FCC Filtro Noticias
Filtre de recerca

FCC enfila el camí de la recuperació ja que redueix les seves pèrdues un 78% durant el primer trimestre

27/04/2014

FCC enfila el camí de la recuperació ja que redueix les seves pèrdues un 78% durant el primer trimestre

  • Els ‘números vermells’ es limiten a 31 milions d'euros, en comparació dels 140 d'un any abans
  • El resultat brut d'explotació creix un 72,5% (168 milions d'euros), basat en l'increment de la rendibilitat operativa
  • Els ingressos augmenten un 2,7%, fins als 1.435 milions d'euros, malgrat que la inversió pública a Espanya segueix caient
  • La cartera de negoci avança un 1,8% en el període, fins a arribar a 33.446 milions d'euros
     

FCC comença a recollir els resultats de la posada en marxa del seu Pla estratègic. El Grup de Serveis Ciutadans va reduir les seves pèrdues un 78% en comparació del primer trimestre de l'any passat fins als 31 milions d'euros respecte dels 140 milions de març de 2014.

Aquesta evolució positiva no es limita únicament al resultat net del Grup. El resultat brut d'explotació (Ebitda) va millorar un 72,5% interanual fins als 168 milions d'euros, a causa del bon comportament de totes les activitats. Especialment va millorar l’activitat de Construcció, per l'efecte incipient dels ajustos realitzats a Espanya i a causade l'augment de la rendibilitat en obres selectives en mercats exteriors.

Els ingressos també van avançar durant el primer trimestre respecte de l'any anterior. La xifra de negoci va arribar als 1.435 milions d'euros, la qual cosa comporta un 2,7% més que en el mateix període de 2013. Aquesta variació es deu a l'increment d'un 14,8% dels ingressos internacionals, especialment en l'àrea de Construcció, el creixement de la qual es va elevar al 49,3%. Per la seva banda, a Espanya els ingressos es van reduir un 4,9%, principalment a causa de l'impacte del fort ajust de la inversió pública en infraestructures.

Així mateix, la cartera de negoci reflecteix un comportament positiu. La incorporació de nous contractes la situa en 33.446 milions, cosa que representa un augment de l’1,8% respecte del mes de març del’any passat, gràcies a la incorporació de nous contractesa Aigua i Serveis Mediambientals.

El deute financer net al tancament del primer trimestre és de 6.205 milions d'euros, la qual cosa comporta un augment de 241 milions d'euros respecte del tancament de 2013, a causa de l'expansió estacional del capital circulant que es produeix durant la primera meitat de l'exercici.

SegonsJuan Béjar, vicepresident i conseller delegat del Grup, “els resultats trimestrals compleixen els compromisos adquirits en el Pla estratègic i en l'acord de refinançament subscrit recentment amb una trentena d'entitats bancàries i mostren el camí que segueix el Grup per millorar la seva rendibilitat i competitivitat”.

Fites del trimestre

Durant els tres primers mesos de 2014, els esdeveniments més destacats en l'activitat del Grup de Serveis Ciutadans van ser:


[PRINCIPALS MAGNITUDS (milions d'euros)]
 

PRINCIPALES MAGNITUDES 1t2014

 

Ingresos por Áreas Geográficas 1t2014 (2)